วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน มีนาคม-เมษายน 2554

แวะรับประทานอาหารที่ชุมพร ร้านอาหารแก่งเพกาไปบ้านญาติที่ชุมพร แข่งกันไหมล่ะ

ขอพรจากย่า

ตักบาตรวันสงกรานต์สรงนำพระวันสงกรานต์รถคันใหม่ของเบิ้ล ได้ฤกษ์ออกรถวันที่ ๖เมษายน ๒๕๕๔ เวลา๐๙.๑๙ น

เที่ยวศุนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์

มยุรา(ตั๊ก) ธนะบุตร มาถ่ายโฆษณาสินค้าลูก หลาน เหลน ร่วมกันไหว้ก๋ง

หลังจากจัดอาหารเสร็จ

อาหารไหว้ก๋ง

ตกแต่งก่อนไหว้รวมญาติประชุมครู หัวหน้างานร่วมกันสรุปผล

หัวหน้างานวิชาการร่วมกันวิเคราะห์งาน/โครงการตามมาตรฐาน