วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยรูปแบบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทยชั้นป.๑

รับเกียรติบัตรประกวดสื่อประกอบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทยชั้น ป.๑


น้องจากชุมพรเข้าอบรมและสามีบริการรับส่งมาต่อรกไปสายใต้ ขอบคุณคะ

รับเกียรติบัตร รีบกลับกรุงเทพเพือเดินทางกลับพังงา


พร้อมกับน้องศรีพรหม(ชื่อเดิม) ไปอบรมด้วยกัน


ส่งสื่อเข้าประกวด เป็นสื่อประกอบขั้นตอนการสอน

ด้วยรูปแบบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทย ชั้น ป.๑


อาจารย์สุนันทา สุนทรประเสริฐ วิทยากร

ประธานสมาคมพัฒนาวิชาชีพครู สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานลอยกระทง/กรรมการประกวดธิดานพมาศตำบลโคกเจริญผลงานยามว่าง(ประดิษฐ์ของใช้ในบ้านด้วยการถักโครเชร์)

ตู้เก็บผลงานถักโครเชร์
ผ้าคลุมเตียงเดี่ยว

ห้องนอน(๑)
ห้องนอน(๒)
ห้องนอน(๓)

ผลงานยามว่าง(ถักโครเชร์เป็นของใช้ในบ้าน)

ตู้เก็บผลงาน
ห้องนอน

ผ้าคลุมเตียงเดี่ยว

ผ้าปูโต๊ะกลม

ผ้าคลุมเตียงเจ้าสาว