วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การคัดเลือกนักเรียน สพป.พังงาแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้(กิจกรรมท่องอาขยาน)

ท่องอาขยาน"สักวา'
จับฉลากได้ สักวา อีกแล้วโรงเรียนหนูก็ได้สักวาอีก
พร้อมแล้วท่องได้เลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: