วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยรูปแบบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทยชั้นป.๑

รับเกียรติบัตรประกวดสื่อประกอบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทยชั้น ป.๑


น้องจากชุมพรเข้าอบรมและสามีบริการรับส่งมาต่อรกไปสายใต้ ขอบคุณคะ

รับเกียรติบัตร รีบกลับกรุงเทพเพือเดินทางกลับพังงา


พร้อมกับน้องศรีพรหม(ชื่อเดิม) ไปอบรมด้วยกัน


ส่งสื่อเข้าประกวด เป็นสื่อประกอบขั้นตอนการสอน

ด้วยรูปแบบ ๖ ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทย ชั้น ป.๑


อาจารย์สุนันทา สุนทรประเสริฐ วิทยากร

ประธานสมาคมพัฒนาวิชาชีพครู สุพรรณบุรี

1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

การเข้ารับการอบรมครั้งนี้มีเพื่อนครูจากต่างจังหวัดประมาณ ๑๐๐คน ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อนำงานที่จัดการเรียนการสอนไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาปรับใช้เลื่อนวิทยฐานะ(คศ.๔)มีครูบางคนพร้อมที่จะส่งหลังจากอบรม โดยเฉพาะน้องศรีพรหมที่ไปด้วยกัน ขออวยพรให้ได้ คศ๔ คนแรกของพังงานะคะ ส่วนดิฉันเองคิดว่าจะนำงานเดิมมาปรับให้เข้ากับหลักสูตรปี ๕๑ใหม่ และตอนนี้กำลังเป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือน้องสาวจัดทำผลงาน(คศ.๓)เป็นครูผู้สอนอยู่ที่กทม.เมื่อรับการอบรมจบหลักสูตรก็ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นความหวังอีกยาวไกล แต่ก็ตั้งใจทำงานชิ้นเดิมต่อคือสอนชั้นป.๑ ด้วยด้วยรูปแบบการสอนเดิม เพราะเห็นว่านักเรียนที่สอนพัฒนาเกิดกรเรียนรู้ได้เร้วและยั่งยืน จึงคิดต่อไปว่าจะสอนในชั้นนี้ตลอดไป (อีก๖ปีคะ)คิดว่าจะขอรับการประเมินงานตามเกณฑ์ใหม่ ให้กำลังใจตนเองว่าสู้ๆ คิดเสียว่าถึงอย่างไรเราก็ต้องทำงานอยู่ และจะทำให้ดีที่สุด