วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานยามว่าง(ประดิษฐ์ของใช้ในบ้านด้วยการถักโครเชร์)

ตู้เก็บผลงานถักโครเชร์
ผ้าคลุมเตียงเดี่ยว

ห้องนอน(๑)
ห้องนอน(๒)
ห้องนอน(๓)

ไม่มีความคิดเห็น: