วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

๖ขั้นตอนพัฒนาการสอนภาษาไทย ขั้นที่๑ เรียนรู้จากเรื่อง(แพะเกเร)


แพะเกเรไปท้าหมา หมาไม่สู้ โอ่งๆ หนีดีกว่า
เจ้าหมูอ้วน มาสู้กับข้าไหม ไม่ละ
แพะได้ใจ ไปท้าไก่ ไก่บินหนี

ไม่มีความคิดเห็น: