วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทย ชั้น ป. ๑ โดยใช้เกม

ให้ผมทายก่อน ข้อ ๑ อะไรเอ่ยชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่า
ทายข้อที่ ๒ อะไรเอ่ย............
กติการเล่นเกม ปริศนาหาภาพ
ฟังคำทายนั่งคิด เขียนคำตอบแล้วอ่านตามผมนะครับ
คำตอบเป็นชื่อสัตว์หมดครับ อ่านคำตามผม

ไม่มีความคิดเห็น: