วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร่วมงานอาหารดีศรีทับปุดหน้าโรงเรียนวัดนิโครธาราม

นักแสดงในงาน รำเบิกโรง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ยิ้มกันสวยๆ
ยืนชมฝนตกพรำๆ นักเรียนรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม
ครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา ถ่ายภาพนักเรียน
ลูกของใครดูเอาเอง
ผู้ปกครองยืนชมลูกของตน

ไม่มีความคิดเห็น: