วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาดูงาน "งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๐" ๒๓-๒๕ ธ.ค ๕๓ จ.ตรัง
























คณะครูได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมครั้งที่๖๐
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๕๓ ณ จังหวัดตรัง
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เข้าชมงานของแต่ละ สพท. มีผลงานนักเรียนน้อยมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกร้านขายอาหาร คณะครูจะมานั่งชมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
ส่วนการแสดง/แข่งขันกิจกรรมอื่นๆอยู๋ห่างไกลกัน
เวลา ๑๕.๐๐น เดินทางกลับ























วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดนิโครธารามปึ ๒๕๕๓



















กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันที่๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ได้รับผิดชอบหน่วยสีชมพู
ผู้ร่วมงาน
๑. นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
๒.นางสุพิศ ชูร่วง
๓. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์
๔.นางชาลี ประดิษฐการ
ผลการแข่งขัน
ได้รับถ้วยรางวัล จำนวน ๕ ใบ
ระดับอนุบาล ๒ ใบ
ระดับประถม ๒ ใบ
ถ้วยเชียร์ ๑ ใบ
















ร่วมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนทับปุด ปี ๕๓







วันที่ ๑๘ ธันวาคม
ผอ.สมสักดิ์ ผลากิจ โรงเรียนวัดนิโครธารามได้นำวงดุริยางศ์ และครูผู้ควบคุมวง
ได้ร่วมขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรียนทับปุดเข้าแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปี ๕๓
ขบวนพาเหรดได้มาตั้งขบวนหน้าโรงเรียนวัดนิโครธารามและเคลื่อนขบวนผ่านตลาดเทศบาลตำบลทับปุด
เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนทับปุด