วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เบื้องหลังความภูมิใจของครอบครัว

เตรียมงานที่บ้านก่อนวันแต่งสมรส วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
โรงแรม Novotle บางนา กรุงเทพมหานคร

ญาติฝ่ายพ่อ

บ้านเลขที่ ๒๒/๓๘๘ หมู่บ้านบุรีรมย์- ซาฟารีเวิลด์วิมลา(โบ) ถิ่นทับปุด
ปริญญาโท คณะมนุษย์สาสตร์ (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี ๒๕๔๕


ในปีเดียวกันสอบบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ อบต. ท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ปี๒๕๕๐ - ปัจจุบัน อบต. หล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ปิ่นกมล(เบิ้ล)ถิ่นทับปุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
ปี ๒๕๕๐
บ.เด็นโซ่เซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย บางบ่อ สมุทรปราการ รับเข้าทำงาน
ในปีเดียวกัน
และได้ศึกษาต่อ ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล ม. เจ้าคุณทหารลาดกระบังใน ปีเดียวกัน


วิมลา(โบ)ถิ่นทับปุด ธานิตย์ มากสิน
สมรส ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

ตำแหน่ง/หน้าที่การงาน
นายช่าง อบต. ท้ายเหมือง/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หล่อยูง (อ ตะกั่วทุ่ง) พังงา

1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

ความสุขของพ่อแม่เต็มร้อยอยู่ที่ลูกเป็นผู้มอบให้ ลูกสำเร็จการศึกษา
ตามที่หลักสูตรกำหนด และในขณะศึกษามีความต้งใจจริง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ดีเยี่ยม จะส่งผลให้กับตนเองด้วย เมื่อเรียนจบมีงานทำ หน้าที่การงานในตำแหน่งที่มั่นคง แม่และพ่อจึงมีความสูขและภูมิใจในตัวลูกทั้งสองมาก ขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพที่แข็งแรงและวันที่แม่กับพ่อภูมิใจอีกครั้งคือวันที่ลูกมีครอบครัว ถือว่าแม่และพ่อก็ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวเช่นกัน
ให้ลูกทั้งสอง จงนำสิ่งที่ดีของแม่และพ่อเป็นตัวอย่างดำเนินชีวิตครอบครัว
และสักวันหนึ่งลูกทั้งสองก็จะมีความสุขและภูมิใจในครอบครัวเหมือนกับแม่และพ่อในทุกวันนี้