วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร่วมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนทับปุด ปี ๕๓วันที่ ๑๘ ธันวาคม
ผอ.สมสักดิ์ ผลากิจ โรงเรียนวัดนิโครธารามได้นำวงดุริยางศ์ และครูผู้ควบคุมวง
ได้ร่วมขบวนพาเหรดนักกีฬาโรงเรียนทับปุดเข้าแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปี ๕๓
ขบวนพาเหรดได้มาตั้งขบวนหน้าโรงเรียนวัดนิโครธารามและเคลื่อนขบวนผ่านตลาดเทศบาลตำบลทับปุด
เข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนทับปุด


ไม่มีความคิดเห็น: