วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาดูงาน "งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๐" ๒๓-๒๕ ธ.ค ๕๓ จ.ตรัง
คณะครูได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมครั้งที่๖๐
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๕๓ ณ จังหวัดตรัง
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้เข้าชมงานของแต่ละ สพท. มีผลงานนักเรียนน้อยมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกร้านขายอาหาร คณะครูจะมานั่งชมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
ส่วนการแสดง/แข่งขันกิจกรรมอื่นๆอยู๋ห่างไกลกัน
เวลา ๑๕.๐๐น เดินทางกลับไม่มีความคิดเห็น: