วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประชุมกรรมการจัดงานมหาชัย๑๕ พังงาป็นเจ้าภาพปี ๕๓

คุณสุภาพต่างจิตนำเสนอร่มสวยเป็นของที่ระลึก
ส่วนเจ้าภาพทุกคนสวมเสื้อบาติกสัญญลักษณ์พังงาใช้สีชมพูวันงานเลี้ยง


ก่อนกลับบ้านวันประชุมถ่ายภาพกับ คุณสุณี ภู่อมร และคุณสุภาพ ต่างจิต

รับประทานอาหารร่วมกัน พังงาวัลเลย์

นัดประชุมสมาชิก มหาชัยรุ่น ๑๕ พังงา
1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

มหาชัย เป็นชื่อหนึ่งที่เราจะเรียกกันติดปาก แทนคำว่าวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ดิฉันเป็นศิษย์รุ่นที่ ๑๕ ได้เรียนภาคทไวไลท์(ภาคคำ)ในรุ่นนี้
นักศึกษาที่ไปเรียนครูจากจังหวัดพังงาเป็นรุ่นสุดท้าย(ป.กศ.)นักศึกษาที่ไปจากจังหวัดพังงาเรารู้จักกันแทบทุกคน เพราะเราจะกลับบ้านพร้อมกัน
เมื่อสอบเสร็จ จะมีรถนครเข้าไปรอรับนักศึกษาจากจังหวัดพังงาและภูเก็ต
ดิฉนบ้านอยู่อำเภอทับปุดจะถึงบ้านประมาณตีสอง ในบางครั้งจะไม่ลงรถที่บ้านได้นั่งรถเลยไปค้างบ้านเพื่อนที่อำเภอตะกั่วทุ่งตอนเช้าจึงนั่งรถกลับบ้าน
เราจะสนิทสนมกับเพื่อนที่เรียนภาคปกติ มีการจัดงานเลี้ยงรุ่นทุกปี แต่ละจังหวัด ในปีนี้พังงาเป็นเจ้าภาพ จะจัดในวันที่๑๒กุมภาพันธ์ ๕๔ เราชวพังงาได้ร่มกันวางแผนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนเราชาวมหาชัย ๑๕ มาร่วมงานพร้อมเพรียงเหนียวแน่นเช่นเดิม