วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร่วมทำพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและถวายพระพรโรงเรียนวัดนิโครธารามนำวงดุริยางศ์ร่วมขบวนเพื่อถวายพระพรหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุดนักเรียนถือป้ายชื่อโรงเรียน
ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอทับปุดร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
เพื่อนครูในโรงเรียน(ครูมะลิ จงไกรจักร ครูสุพิศ ชูร่วง)


ไม่มีความคิดเห็น: