วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ร่วมงาน7ปีเขตพื้นที่พังงา

นักเรียนร่วมแข่งขันร้องเพลงชาติ(รางวัลเหรียญทองอันดับ2)รับรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
นักเรียนร่วมแสดงกลองยาวบนเวทีกลาง

ไม่มีความคิดเห็น: