วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เด็กหญิงประภาพร ขจร
เด็กหญิงนิตยา กาเยาว์
เยี่ยมบ้านกับคุณครูมะลิ จงไกรจักร
ผอ.โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพท.พังงา เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พืชชน

1 ความคิดเห็น:

วิไลวรรณ ถิ่นทับปุด กล่าวว่า...

คุณครูยุค IT ทันสมัยจริง