วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานผูกพัทธสีมา วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) กระบี่วัดมหาธาตุวชิรมงคล(วัดบางโทง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดสร้างโดย
พระอาจารย์ชัย ปัจจุบัน สมณศักดิ์ท่านเป็นพระครู วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีของ พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยจัดงาน ผูกพัทธสีมาขึ้น ด้วยการอาศัยบารมีของท่านอาจารย์ชัย งานผูกพัทธสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ร่วมกันช่วยเหลืองานครั้งนี้ ด้วยการร่วมกับกรรมการจัดจำหน่ายดอกไม้ -ธูปเทียนและนับเงินอนุโมทนาจากการปิดทองลูกนิมิตร ในการจัดงานผูกพัทธสีมา วัดมหาธาตุวชิรมงคล มีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆตามที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานและมองเห็นชัดเจน ได้แก่ ลูกนิมิตรมากที่สุดมีถึง ๒๕ ลูกกรรมการจัดงานเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นศิษยานุศิษย์อาจารย์ชัยทั้งสิ้น ไม่ได้จัดงานโดยการเหมางานเหมือนวัดอืนๆ โฆษกในงานก็เป็นพระที่เป็นศิษย์ของท่าน การจัดงานมีการจัดกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงานส่วนหนึ่งประทับใจ นอกเหนือจากการทำบุญปิดทองลูกนิมิตร คือทำบุญล้นโชคด้วยการออกสลากใบละ ๑๙๙บาท มีรางวัลเป็น รถเก๋ง รถกะรบะตอนครึ่ง และรถมอเตอร์ไซด์ รางวัลที่๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล และรางวัลอื่นๆผู้ที่ถูกรางวัลก็ถวายวัดต่อไป วัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยก็เพราะ"บารมี" ของท่านอาจารย์ชัยนั่นเอง
ท่านอาจารย์ชัยโดยแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: