วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

ค่ายนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมออกแบบ ม.ราชภัฏภูเก็ต
เลี้ยงอาหารว่างก่อนขึ้นรถกลับ
ร่วมถ่ายภาพและมอบงาน
ร่วมแลกของขวัญในการจัดกิจกรรมภาคกลางคืนของนักศึกษา
มุ่งทำงานอย่างขมักเขม้นให้เสร็จทันตามเวลา
นักศึกษาเริ่มลงมือปฏิบัติงาน
การเขียนภาพผนัง
ผลงานครึ่งวันแรกที่ลงมือปฏิบัติ
ผนังรั้วโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เริ่มลงมือทำงานรับผิดชอบกลุ่มละภาพตามผนังรั้ว
รับประทานอาหารเที่ยงที่เตรียมมาก่อนลงปฏิบัติงานในวันแรก
ถ่ายภาพร่วมกันก่อนแบ่งกลุ่มทำงาน
แบ่งกลุ่มปรึกษาก่อนลงปฏิบัติงาน
นักศึกษาร่วมกันบริการเครื่องดื่มด้วยตนเอง


รับหนังสือขออนุเคราะห์ใช้สถานที่เข้าค่ายของนักศึกษา
ท่านต้อนรับพวกเราด้วยความเต็มใจและพวกเราก็ทำงานเต็มกำลังครับ
อาจารย์อารีย์ พูลเกิด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษามาออกค่าย
นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด ครู โรงเรียนวัดนิโครธารามกล่าวต้อนรับนักศึกษา
นายสมนึก ธนการ ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม แนะนำ/คุยกับอาจารย์ที่นำนักศึกษามาไม่มีความคิดเห็น: