วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

งานสู่ขอ

บ้านเจ้าสาว
เจ้าบ่าว/เจ้าสาว/อุ้มหลานจ้า
ร่วมรับประทานอาหาร
เจ้าบ่าวและเจ้าสาว
เปิดพานขันหมาก
แขกที่ไปร่วมพิธีขันหมากการสู่ขอ เป็นประเพณีที่กระทำก่อนการแต่งงาน
ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
ในวันนี้ได้ไปสู่ขอคู่ครอง
ให้กับน้องชาย(ลูกของน้าชาย)
ได้เดินทางไปที่บ้านว่าที่เจ้าสาว ที่
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เตรียมขันหมากสู่ขอ ถึงบ้านเจ้าสาว รับขันหมาก ตกลงวันนัดแต่งงาน ร่วมรับประทาน เดินทางกลับ

ไม่มีความคิดเห็น: