วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

วันเด็ก ปี ๒๕๕๔ "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

เวทีแสดงอาคารเทศบาลตำบลทับปุด
ผู้มีจิตสาธารณะ เก็บขยะหลังจากเล่นเกม
ให้เลือกรางวัลได้ตามชอบใจหลังจากร่วมกิจกรรม
นายอำเภอทับปุดกล่าวเปิดงาน
หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่
เด็กๆอ่านหนังสือตอบปัญหา
เล่นเกมฉีกกระดาษให้ได้ยาวที่สุด
สองคนช่วยกัน
จับกระดาษคนละมือเท่านั้น
กลางสนาม เอ้า.....วิ่งเร็วๆ ผู้เล่นเตรียมตัว
สนุกมากครับ
อย่าชน ฉันนะ
เสร็จกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับ ผอ. สมศักดิ์ ผลากิจ
กิจกรรมตกแต่งภาพ
จัดของรางวัลที่เทศบาลตำบลทับปุดจัดมามอบให้เด็กร่วมกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธารามได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆ
ของรางวัลมากมาย
เป่าแรงๆใครแตกก่อนได้เลือกรางวัลใหญ่ๆ
พ่อจ๋า เชียร์ลูกหน่อย
กินวิบาก หมดก่อนรับรางวัล
หยิบกินเร็วลูก ระวังติดคอนะ
ครู/เพื่อนเชียร์

วันเสาร์ที่๒ ของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ วันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน ในวัยเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมต่างกัน เช่น นำไปเที่ยวนอกสถานที่ จัดกิจกรรมเป็นศูนย์รวมในระดับอำเภออย่างที่โรงเรียนของเราจัดให้กับเด็ก
ในปีนี้ ผู้ปกครองจะนำลูกหลานมาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลทับปุดจัดขึ้น มีคณะครู เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆมาจัดกิจกรรม ให้เด็กๆได้เล่น สนุกสนาน มีความรู้ แสดงออกในรูปแบบต่างๆก่อนที่จะได้
รับรางวัล ของขวัญกลับไปบ้าน
ทุกปี จะมีคำขวัญวันเด็ก ใน ปี ๒๕๕๔ นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็ก ไว้ว่า " รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

ไม่มีความคิดเห็น: