วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและถวายพระพร

ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย มีความสงบสุขและสบายเป็นเพราะบรรพบุรุษได้สั่งสมความเป็นไทย โดยที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราคนไทยในยุครัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี ในหลวงองค์ปัจจุบัน มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ช่วยให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่กันอย่างมีความสุข ถ้าเราได้น้อมนำ หลักการความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ที่พระองค์ได้พระราชทานให้ เรานำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า"วันพ่อ" ฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งมีอาชีพรับราชการได้ระลึกอยู่เสมอว่าวันพ่อเป็นวันสำคัญยิ่ง ได้ไปร่วม ทำบุญตักบาตร ทำพิธีพร้อมกันที่ศาลาประชาคม ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร เป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์เสมอมา

ไม่มีความคิดเห็น: